Kredito sutartis ir jos sudarymas

kredito sutartisVienas dažniausiai sudaromų finansinių sandorių Lietuvoje – paskolos teikimas. Šio sandorio metu, turi būti sudaroma sutartis pagal visus teisės aktus, kurie numato tam tikras kreditorių pareigas bei klientų teises. Kredito sutartis turi būti paruošiama kruopščiai, todėl čia dažniausiai yra pasitelkiama teisininkų pagalba. Paskolos sutarties sudarymo metu, kiekviena sutarties šalis turi gerai apžvelgti esančias nuostatas, jog po sandorio sudarymo būtų išvengiami tam tikri nesklandumai. Kas turi būti apibrėžiama šioje sutartyje?

Konkrečios palūkanos turi būti vienas svarbiausių aspektų. Tai reiškia, jog joje turi būti nurodoma ne tik kredito kainos metinė norma procentine išraiška, bet ir apskritai, būtina nurodyti visą grąžinama kredito sumą. Tuo yra siekiama išvengti kliento klaidinimo, nes anksčiau pasitaikydavo atvejų, jog vartotojai, nesupratę tam tikrų sąvokų, imdavo kreditus manydami, jog jie yra itin pigūs, nors taip tikrai nebūdavo. Tiek palūkanos, tiek ir kiti mokesčiai turi būti nurodomi ne tik procentine išraiška, bet ir konkrečiais skaičiais.

Jeigu paskolos sutartyje yra numatoma, jog kreditas bus grąžinamas dalimis, tai tokiu atveju, paskolos teikėjas turi pateikti ir sutarties priedą – įmokų grafiką. Jis gali būti pateikiamas ir kitais būdais – kreditoriaus interneto svetainėje, kurioje vartotojas yra užsiregistravęs. Įmokų mokėjimo grafike nurodoma kokia paskolos suma ir palūkanos turi būti mokamos iki tam tikros mėnesio dienos.

Kitas svarbus aspektas yra tas, jog kiekvienas paskolos teikėjas sutartyje įsipareigoja, jog pinigus skolina atsakingai ir, kad iš jo pusės, svariausias yra kliento mokumas ir jo įvertinimo nuostatos. Paprasčiausiai, kreditorius sutartyje nurodo, jog prieš tai jis yra tinkamai įvertinęs kliento galimybes.

Kredito sutartis turi būti aiški, todėl čia būtina ir tam tikrų delspinigių apibrėžimas. Joje paskolos teikėjas turi nurodyti kokia delspinigių suma turės būti mokama, jeigu klientas vėluos sumokėti kredito įmoką. Verta pabrėžti – delspinigiai negali būti didesni nei šiuo metu leidžia vartojimo kredito įstatymas, o jie šiuo metu yra 0,05 proc. per dieną.

Kredito sutartyje turi būti aiškiai nurodomas, jog paskolos teikėjas įsipareigoja saugoti kliento asmeninius duomenis ir nepatikėti jų tretiesiems asmenims, jeigu to nereikalauja tam tikros aplinkybės ir galiojantys teisės aktai mūsų šalyje.

Paskolos gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, turi gerai ją prieš tai išanalizuoti ir apžvelgti ar joje nėra kokių klaidų ar kitų neleistinų reikalavimų.